Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies helpen om jouw ervaring te verbeteren, de website relevanter te maken. Je leest er alles over in ons privacybeleid. Wil je cookies accepteren? Je kunt je instellingen altijd aanpassen.

Iedereen moet mee kunnen doen als we met (snel)testen de maatschappij heropenen

Momenteel wordt er volop nagedacht hoe de Nederlandse samenleving geleidelijk weer meer “open” kan gaan. Een belangrijke strategie hierbij is de inzet van (snel)testen: mensen met een recente negatieve COVID-19 test krijgen op basis daarvan toegang tot een veilige “bubbel” waarbinnen de traditionele maatregelen (kleine groepen, 1.5m afstand) kunnen worden losgelaten. Hierbij is het van belang dat de burger controle heeft over zijn/haar data, dat de privacy gewaarborgd is èn dat het proces fraudebestendig is: deze bubbels zijn alleen veilig als je er niet in kunt komen met een nagemaakte testuitslag of op basis van de test van een ander. Vanuit stichting uNLock wordt er gezamenlijk gewerkt aan digitale oplossingen om dit op eenvoudige maar fraudebestendige en privacy-vriendelijke manier te realiseren.

In de uNLock experimenten tot nu toe (in het kader van de testevents van Fieldlab Evenementen) gebeurt dit op basis van een digitale “wallet” waarin de gebruiker de testuitslag ontvangt en kan tonen bij de ingang. Belangrijk is dat dit soort oplossingen inclusief zijn. Ook mensen zonder smartphone moeten mee kunnen blijven doen. Daarom is er vanuit uNLock ook een “paper wallet” ontwikkeld. Hierbij wordt exact hetzelfde proces en onderliggende ICT oplossing gebruikt als voor de mobiele app. Het testresultaat gaat nog steeds naar een persoonlijke wallet. Die staat echter niet op een telefoon maar op een server. Alleen de gebruiker heeft de sleutel van deze wallet: een geprinte QR code. Vergelijk het maar met een kluisjesmuur bij een bank: alleen jij kunt met jouw sleutel jouw kluisje in, de bank heeft geen eigen sleutel.

Een persoon die getest is, krijgt na afloop van de test dus een QR code op papier mee. Door deze te laten scannen bij de ingang, wordt het testbewijs uit zijn kluis ontsloten en kan het bekeken worden door de toegangscontroleur. De QR codes kunnen alleen uitgelezen worden met een “uNLock verifier app”.

Bijgaande filmpjes illustreren de werking van deze oplossing.

Het langere filmpje van 43 seconden illustreert de gang van zaken op de teststraat vanuit het perspectief van een medewerker testafname: eerst start de medewerker zijn app op en start de intake van een nieuwe te testen persoon. Vervolgens volgt een scan van het identiteitsbewijs waarbij de pasfoto wordt opgehaald. Deze foto wordt gekoppeld aan de testuitslag, zodat niemand anders dan deze persoon de testuitslag later kan gebruiken om binnen te komen. Daarna scant de medewerker testafname de barcode van de testkit die ook gekoppeld wordt (dit gaat zo snel dat je het in het filmpje bijna niet ziet). Vervolgens wordt de sneltest afgenomen en gaat de uitslag naar de persoonlijke wallet (in de kluis) van de geteste persoon. De QR code wordt uitgeprint en meegegeven aan de geteste persoon. Daarna is de medewerker testafname klaar om een nieuwe persoon te ontvangen.

Het tweede kortere filmpje van 16 seconden laat zien hoe het er bij de ingang van het event aan toe gaat: de controleur scant met zijn app de QR code die de persoon toont die naar binnen wil. Uit de persoonlijke kluis wordt vervolgens de foto en het bewijs van een negatief testresultaat zichtbaar (zogenaamd “zero knowledge proof”, dus zonder de uitslag zelf te delen). De persoon kan naar binnen – de informatie wordt verder niet opgeslagen in de app van de controleur.

We denken dat deze component onmisbaar is om ethisch verantwoord – dus ook inclusief – (snel)testen in te zetten om toegang te krijgen tot locaties waar een corona toegangsbeleid geldt, zoals evenementen. Afhankelijk van het beleid van de overheid kan natuurlijk ook nagedacht worden over toegang tot werk, winkels, horeca etc. Vanuit uNLock werken we zo aan een integrale oplossing met zowel een digitaal als een analoog toegangsmiddel, gebaseerd op een oplossing die in beide gevallen de privacy garandeert en fraudebestendig is.

Wil je hier meer over weten of mee willen denken? Laat het ons weten!

Stichting uNLock is een initiatief van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), Universiteit Leiden, Rabobank, TNO, Deloitte, Ledger Leopard, CMS, IBM en stichting RINIS.